Aktualnosti

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ludbregu od  15. – 17. siječnja 2015. godine održana je trodnevna edukacije liječnika i medicinskih tehničara/sestara  tima T1 HMS.

Voditelji edukacije su instruktori Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije: Anđela Simić, dr.med., nacionalni instruktor treninga osoblja hitne medicinske službe i međunarodni instruktor Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) i Zoran Ognjanović, kandidat za međunarodnog instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC). U tri dana edukacije obuhvaćeni su medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima. Program edukacije u trajanju od tri dana rađen je prema smjernicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: Temeljni hitni medicinski postupci, Smjernice za rad hitne medicinske službe i  DVD-u Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima.

Na edukaciji su sudjelovali sljedeći liječnici: Mateja Kenđel, dr.med., Ida Bošković, dr.med., Bojan Kljaić, dr.med., Vanja Ille, dr.med. te med.tehničari/sestre: Kristijan Štefanec, bacc.med.tech., Nikola Petrinec, bacc.med.tech., Božidar Novoselec, med.teh., Željko Sopić, med.teh., Andrija Martan, bacc.med.tech. i Ankica Ferčak, med.sestra.

 

Za izniman stručni doprinos timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, za doprinos sigurnosti građana i promicanju povjerenja između liječnika, pacijenata i njihovih obitelji, za stručnu edukaciju osoblja iz tima te za stalnu profesionalnu uključenost u podizanju kvalitete liječničke usluge u Varaždinskoj županiji u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći liječnici: Goran Gojković, dr.med.spec., Pavlo Klinichenko, dr.med., Radmila Nježić, dr.med. i Ivan Šitum, dr.med.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom zbrinjavanju hitnih pacijenata i doprinosu sigurnosti građana na području Varaždinske županije u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći medicinski tehničari/sestre: Ljubomir Mašić, med.teh., Liljana Puškadija, med.sestra, Ivica Šipek, bacc.med.teh., Zdravko Bačani, med.teh., Vesna Gerić, med.sestra i Ivan Lukaček, med.teh.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom sudjelovanju u zbrinjavanju pacijenata i kvaliteti rada u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći vozači: Vladimir Posavec, Karlo Pozder, Tomislav Kolarić i Ivan Picek.

 

 

 

 

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ludbregu od 13. -14. listopada 2014. godine održana je dvodnevna edukacija med.tehničara/sestara i vozača. Cilj je internih edukacija održavanje  znanja, kompetencija, sigurnosti i vještina za rad.

Voditelji edukacije su instruktori Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije: Anđela Simić, dr.med., nacionalni instruktor treninga osoblja hitne medicinske službe i međunarodni instruktor Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) i Zoran Ognjanović, kandidat za međunarodnog instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC).

Na edukaciji su sudjelovali sljedeći med.tehničari/sestre: Goran Ismajlovski, med.teh., Lidija Horvat, bacc. med. sestra, Viktorija Benčić, med.sestra, Anita Kadrijević, bacc. med. sestra  i Nikola Milešić, med.teh. te vozači Tomislav Babić, Antun Mališa, Igor Ljubić, Benjamin Županić, Kristijan Lončar i Danijel Vrhovec. 

 

Na poziv Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, jedan tim T1 HMS iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije 20. rujna 2014. godine  sudjelovao je u 3. međunarodnom kampu Zavoda Vizija Varnosti u Puščavi u Sloveniji.

U sklopu kampa održan je seminar Eskalacija masovnih nesreća nakon potresa i vježba Osposobljavanje za rad u slučaju masovnih katastrofa. Sam seminar i vježba namijenjeni su vatrogascima, HMS, policiji, zdravstvenom osoblju i svim službama zaštite i spašavanja. Sudjelovanjem u vježbi tim HMS Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije - Ivan Šitum, dr.med., Zoran Ognjanović, med.teh. i Dario Kovačić, vozač stekli su dodatna iskustava u djelovanju prilikom masovnih nesreća.

Za temu ovogodišnjeg kampa izabran je potres. Kako ističu organizatori, potres je obično popraćen eskalacijom drugih događaja koji nisu nužno povezani samo uz ruševine i mehanička oštećenja. Uz njega dolaze i nesreće s opasnim tvarima, željezničke nesreće i prekid prometa, učestala su i zatrpavanja te deformacija podzemnih spremnika, ali i mnoge druge tegobe za koje pripadnici hitnih službi moraju biti pripremljeni. Uz tim HMS Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije iz RH sudjelovali su i timovi HMS iz Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke, Primorsko-goranske i Krapinsko-zagorske županije.

 

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ludbregu održane su dvije trodnevne edukacije liječnika i medicinskih tehničara  tima T1 i  to od 11. – 13. veljače 2014. godine i od 01. - 03. srpnja 2014. godine. Cilj je internih edukacija održavanje  znanja, kompetencija, sigurnosti i vještina za rad.

Voditelji edukacije su instruktori Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije: Anđela Simić, dr.med., nacionalni instruktor treninga osoblja hitne medicinske službe i međunarodni instruktor Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) te Zoran Ognjanović, kandidat za međunarodnog instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC).

U tri dana edukacije obuhvaćeni su medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima. Program edukacije u trajanju od tri dana rađen je prema smjernicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: Temeljni hitni medicinski postupci, Smjernice za rad hitne medicinske službe i  DVD-u Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima.

U prvoj edukaciji od 11. do 13. veljače 2014. godine sudjelovali su: Tea Kos, dr.med., Jelana Bobek, dr.med., Martina Perić, dr.med., Nenada Šantalab, dr.med., Martina Bunić, dr.med., Adis Keranović, dr.med.,  Lovorka Kojundžić, dr.med. i Maja Svetec, dr.med.

U drugoj edukaciji od 01. do 03. srpnja 2014. godine sudjelovali su: Marija Draguljić, dr.med., Ivana Žugec, dr.med., Tea Pašalić,dr.med., Nikola Kaniški, dr.med., Krešimir Slunjski, dr.med., Mislav Malić, dr.med., Marta Puškadija, dr.med., Ana Škvorc, dr.med., Ana Jelić, dr.med.,  Maja Rožman, dr.med., Tena Trbojević, dr.med., Danijela Tipura, dr.med. i Hrvoje Stepančec, dr.med..

Dana 30. travnja 2014. godine Zavod za hitnu medicine Varaždinske županije obilježio je Nacionalni dan hitne medicinske službe s ciljem senzibilizacije javnosti o razumijevanju i funkcioniranju sustava hitne medicinske službe.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obilježio je Nacionalni dan hitne medicinske službe na području Varaždinske županije u Gradu Varaždinu, Lepoglavi, Varaždinskim Toplicama i u Općini Martijanec na način da je građanima omogućeno upoznavanje s opremom vozila hitne medicinske službe, mjerenjem tlaka, šećera i saturacije kisika, upoznavanje s projektom “Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi" – prezentacija plakata te upoznavanje s nacionalnim programom javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce – spasi život“ Ministarstva zdravlja RH, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Nacionalni dan hitne medicinske službe obilježen je i malo nogometnim prijateljskim turnirom  javnih žurnih službi koje su često uz naše građane u kriznim i teškim životnim situacijama i to s ciljem isticanja važnosti tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu djece, mladih, odraslih i osoba starije životne dobi kao jednom od važnih mjera prevencije debljine i rizika za razvoj kroničnih bolesti i metaboličkih komplikacija (kardiovaskularne bolesti, dijabetes i dr.).

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana hitne medicinske službe održan je stručni sastanak sa sljedećim temama: Kraniocerebralne ozljede i njihovo zbrinjavanje, Neinvazivna mehanička ventilacija na terenu i Prevencija padova kod starijih osoba. Na stručnom sastanku povodom obilježavanja Nacionalnog dana Hitne medicinske službe sudjelovalo je ukupno 59 liječnika i med.sestara/med.tehničara Opće bolnice Varaždin, ordinacija primarne zdravstvene zaštite, Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i  Doma zdravlja Varaždinske županije.

II. Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem  održao se od 24. do 26. travnja 2014. godine u Starigrad Paklenici u organizaciji Hrvatskog društva za  hitnu medicinu i Hrvatske udruge medicinskih sestara. Kongres je zamišljen kao poveznica svih zdravstvenih radnika koji sudjeluju u pružanju hitne medicinske skrbi. Tako se razmjenjuju znanja, vještine, nove ideje i tehnologije koje se primjenjuju u svakodnevnoj praksi u svrhu unaprjeđenja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.

Iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije na Kongresu sudjelovalo  je 9 polaznika:  u poster sekciji sa sljedećim temama – Postupak reanimacije s upotrebom uređaja za automatsku masažu srca, Maja Svetec, dr.med., Marko Majcenović, med.teh. i Stjepan Čusek, dr.med.spec.,  Palijativna skrb u hitnoj medicinskoj službi: kad bitno postane hitno, Adis Keranović, dr.med. i Ivica Mašić, med.teh. i Ishodi i praćenje smjernica ERC-a u reanimaciji hitne medicinske službe u Varaždinu, Zoran Ognjanović te  Nedjeljko Kopjar, med.teh. i Anđela Simić, dr.med. s predavanjem na temu Neinvazivna mehanička ventilacije na terenu.

Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije uz suglasnost Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, doniran je medicinski uređaj defibrilator, model Lifepak 15, vrijednosti 60.688,00 kn. Naime, donirani medicinski uređaj dio je standardne medicinske opreme  vozila hitne medicinske službe Tima T1 za obavljanje djelatnosti hitne medicine sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ br. 42/11.).
Zahvaljujući donaciji Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije svoju postojeću  medicinsko-tehničku opremu upotpunio je još jednim defibrilatorom, koji  svojim funkcijama omogućava timovima izvanbolničke hitne medicinske službe visoku kvalitetu rada. Zavod je s donacijom upoznao zamjenika župana Varaždinske županije Alena Kišić i pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije Ružu Jelovac.

Dana 27.02.2014. godine u prostorima Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ispostavi Ludbreg, održan je tečaja „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo provode nacionalni program „Pokreni srce – spasi život“ , a u okviru kojeg se održavaju tečajevi „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.

Predavanje na spomenutom tečaju u Ludbregu održala je dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a polaznici su bili: Tomislav Jarmić, pomoćnik pročelnika Varaždinske županije za komunalne poslove, Snježana Kovačić, Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinica, Petar Ratković, Predsjednik gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice, Nikola Tenčić, Predsjednik vatrogasne zajednice Općine Martijanec, Melita Bačani, nastavnica u OŠ Martijanec, Branko Plantak - Općina Sračinec, Karmen Grobenski - Općina Bednja, Margareta Detoni, novinarka iz Varaždinskih vijesti, Gordana Novosel, Ured državne uprave Varaždin, Suzana Divjak, ravnateljica dječjeg vrtića Ivančice i Slavica  Cingesar, Ravnateljica  OŠ Izidora Poljaka Višnjica.

Dana 17.01.2014. godine u prostorima Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ispostavi Ludbreg, održan je tečaja „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo provode nacionalni program „Pokreni srce – spasi život“ , a u okviru kojeg se održavaju tečajevi „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.
Predavanje na spomenutom tečaju u Ludbregu održala je dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a polaznici su bili Alen Kišić, zamjenik župana Varaždinske županije, Ruža Jelovac, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije, saborski zastupnici Mario Habek  i Dubravko Bilić, koji je ujedno i gradonačelnik Ludbrega, njegova zamjenica Vera Jadanić te zamjenici gradonačelnika Novog Marofa i Lepoglave, Mladen Smoljanec i Hrvoje Kovač, Štefica Španić, direktorica Varaždinske agencije za marketing i promidžbu, novinarka Vesna Margetić-Slatki i ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Jasminka Begić.
Praktični dio tečaja vodili su zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, instruktorica Anđela Simić, dr.med., voditeljica Nastavnog centra i koordinatorica Ispostave Novi Marof, Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i glavni tehničar Zoran Ognjanović.
Promocijom tečaja s polaznicima koji svojim radom sudjeluju u odlučivanju i planiranju ciljeva od općeg društvenog interesa, željelo se ukazati na važnost edukacije u situacijama u kojima se očekuje brzo i učinkovito djelovanje u cilju spašavanja i očuvanja ljudskog života i zdravlja s upotrebom automatskog vanjskog defibrilatora.
Također se želi promicati i važnost edukacije građana s ciljem podizanja svijesti o nacionalnim programima te organizaciji i načinu rada hitne medicinske službe.

Stranice