Aktualnosti

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije održao je tečajeve "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora" u četiri općine Varaždinske županije i to u Ljubešćici 21. studenog, Donjoj Voći 28. studenog, Sračincu 10. prosinca i Vidovcu 15. prosinca 2015. godine.

Na tečajevima je ukupno educirano 58 građana laika čime se povećao broj osoba koje su osposobljene za pružanje osnovnih mjera održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora, a što je od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu.

 

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provode nacionalni program "Oživljavanje u zajednici" u okviru kojeg se održava tečaj "Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora". Grad Novi Marof i Općina Cestica iskazali su interes Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu za održavanje tečaja. Nacionalni instruktori iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije 20. 11. 2015. godine u prostorima Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu i 05. 12. 2015. godine u prostorima Općine Cestica održali su tečaj „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“.

Na tečaju u Novom Marofu ukupno je sudjelovalo 11 polaznika zaposlenih u Osnovnoj i Srednjoj školi, dječjem vrtiću, Gradu Novi Marof, Gradskoj knjižnici i čitaonici te vatrogasci iz DVD-a Novi Marof, a u Općini Cestica također 11 polaznika vatrogasaca DVD-a Križovljan iz Cestice i građana općine.

Edukacija građana laika od iznimne je važnosti za lokalnu zajednicu jer je pojedinac educiran za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora u mogućnosti spasiti život svojem sugrađaninu kojemu se dogodio srčni zastoj, održavajući ga na životu sve do dolaska tima hitne medicinske službe.

 

Svečani mimohod povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluja" održan je 4. kolovoza 2015. godine Ulicom grada Vukovara u Zagrebu.

Djelatnici hitne medicinske službe sudjelovali su kao dio pješačkog postroja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugih operativnih snaga uz djelatnike Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Saveza izviđača, postrojbi civilne zaštite te vodiče s potražnim psima. Uz deset djelatnika hitne medicinske službe sudjelovala su i dva vozila za hitne intervencije. Iz Zavoda za hitnu medicinu Vraždinske županije sudjelovali su Ivana Žugec, dr.med., Renato Štimac, med.teh. i Zoran Ognjanović, med.teh.

 

Treći tjedan sigurnosti cestovnog prometa obilježava se na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda (Rezolucija: 68/269 „Improving global road safety“). Vodeća tema Tjedna je unapređenje sigurnosti djece u prometu. Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjeni narodi su koordinatori aktivnosti na globalnoj razini.

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije uključio se u obilježavanje 3. tjedna sigurnosti cestovnog prometa tako da je 06.05.2015. godine u 09,00 sati  s učenicima 3. i 4.  razreda II. Gimnazije Varaždin, timovima i vozilima HMS i predstavnicima Varaždinske županije sudjelovao u panoramskoj snimci  kako bi se vizualno istaknulo koliko je učenika do sada u toj školi educirano za pružanje hitne medicinske pomoći na način kojim se stvaraju partneri hitne medicinske službe i čime se dobiva na vremenu i većem postotku spašenih života i pravilno zbrinutih ozljeda odnosno ispravnog  pružanja hitne medicinske pomoći stradalima u prometnim nesrećama.

Djeca pomažu djeci. Edukacijom  o hitnoj medicini u okviru projekta „Što trebate znati o HMS“  pruža se veća sigurnost u cestovnom prometu u onim trenucima kada se na žalost već dogodila neželjena posljedica,  ali se njezini neželjeni  učinci mogu izbjeći ili umanjiti.  

Ovogodišnje središnje obilježavanje Nacionalnog dana HMS-a održano je u Puli, gdje se pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije održalo prvo Međunarodno natjecanje timova HMS-a u Hrvatskoj. Susret je okupio 23 tima HMS-a iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske koji su se natjecali u zbrinjavanju hitnih pacijenata prema četiri scenarija bazirana na realnim situacijama.

„Natjecateljski duh najsnažnija je motivacija za izvrsnost u radu“, istaknula je na svečanom proglašenju pobjednika ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Također je svim djelatnicima HMS-a čestitala njihov dan i zahvalila im na svakodnevnom, nesebičnom i visoko profesionalnom zbrinjavanju hitnih pacijenata. Iz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije kao članovi natjecateljske ekipe HMS sudjelovali su: Krešimir Slunjski, dr.med., Marko Majcenović, med. teh. i vozač Dario Kovačić.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obilježio je  Nacionalni dan hitne medicinske službe, 30. travanj 2015. godine, u četiri odgojno-obrazovne ustanove  u  Varaždinskoj županiji i to u Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u Varaždinu, OŠ Izidora Poljaka u Višnjici,  Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu s učenicima OŠ Novi Marof  i  Dječjem vrtiću „Radost“ u Ludbregu. Dan je obilježen na način da je djeci omogućeno upoznavanje s opremom vozila hitne medicinske službe i pozivnim brojem 194, druženjem s članovima ekipa HMS-a, a sve s ciljem približavanja javne zdravstvene službe, hitne medicine, najmlađima i najosjetljivijim skupinama stanovništva. 

Učenici osnovnih škola ujedno su se  upoznali i s projektom „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ i s nacionalnim programom javno dostupne rane defibrilacija „Pokreni srce spasi život“ Ministarstva zdravlja RH, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  

Poštovana ravnateljice,

djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije zahvaljuju na upućenoj čestitki na stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu vezano na pismo zahvale pacijenta Milivoja Hajduka iz Kučan Marofa.

Posebno nas u svemu veseli kako je objavljenim pismom pacijent Milivoj Hajduk jednostavnim i pristupačnim izražavanjem istaknuo upravo ono najvažnije što se događalo oko njega  nakon strujnog udara, a to je priseban laik koji surađuje s MPDJ ( važnost preventivnog rada s laicima po pitanju HMS-a i MPDJ-a ), organizacija MPDJ-a sukladno Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva,  važnost stručne edukacije djelatnika ( tečajevi i treninzi djelatnika hitne medicinske službe ) s potrebnim kompetencijama i vještinama u domeni hitne medicine ( izvanbolničke i bolničke ).

Predmetnom objavom na web stranici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije iskazali ste veliku čast te se još jednom zahvaljujemo na Vašem postupku. Sigurni smo da će naša suradnja i zajednički rad u dobrim i manje dobrim vremenima u domeni hitne medicine uvijek biti kakva je sada, stručna i suradljiva te uvijek okrenuta prema potrebama pojedinaca kojima je izravno ugrožen život ili im je teško narušeno zdravlje. (cijeli članak pogledajte ovdje)

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ludbregu od  15. – 17. siječnja 2015. godine održana je trodnevna edukacije liječnika i medicinskih tehničara/sestara  tima T1 HMS.

Voditelji edukacije su instruktori Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije: Anđela Simić, dr.med., nacionalni instruktor treninga osoblja hitne medicinske službe i međunarodni instruktor Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) i Zoran Ognjanović, kandidat za međunarodnog instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC). U tri dana edukacije obuhvaćeni su medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima. Program edukacije u trajanju od tri dana rađen je prema smjernicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu: Temeljni hitni medicinski postupci, Smjernice za rad hitne medicinske službe i  DVD-u Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima.

Na edukaciji su sudjelovali sljedeći liječnici: Mateja Kenđel, dr.med., Ida Bošković, dr.med., Bojan Kljaić, dr.med., Vanja Ille, dr.med. te med.tehničari/sestre: Kristijan Štefanec, bacc.med.tech., Nikola Petrinec, bacc.med.tech., Božidar Novoselec, med.teh., Željko Sopić, med.teh., Andrija Martan, bacc.med.tech. i Ankica Ferčak, med.sestra.

 

Za izniman stručni doprinos timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, za doprinos sigurnosti građana i promicanju povjerenja između liječnika, pacijenata i njihovih obitelji, za stručnu edukaciju osoblja iz tima te za stalnu profesionalnu uključenost u podizanju kvalitete liječničke usluge u Varaždinskoj županiji u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći liječnici: Goran Gojković, dr.med.spec., Pavlo Klinichenko, dr.med., Radmila Nježić, dr.med. i Ivan Šitum, dr.med.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom zbrinjavanju hitnih pacijenata i doprinosu sigurnosti građana na području Varaždinske županije u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći medicinski tehničari/sestre: Ljubomir Mašić, med.teh., Liljana Puškadija, med.sestra, Ivica Šipek, bacc.med.teh., Zdravko Bačani, med.teh., Vesna Gerić, med.sestra i Ivan Lukaček, med.teh.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom sudjelovanju u zbrinjavanju pacijenata i kvaliteti rada u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2014. godini pohvaljeni su sljedeći vozači: Vladimir Posavec, Karlo Pozder, Tomislav Kolarić i Ivan Picek.

 

 

 

 

U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ludbregu od 13. -14. listopada 2014. godine održana je dvodnevna edukacija med.tehničara/sestara i vozača. Cilj je internih edukacija održavanje  znanja, kompetencija, sigurnosti i vještina za rad.

Voditelji edukacije su instruktori Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije: Anđela Simić, dr.med., nacionalni instruktor treninga osoblja hitne medicinske službe i međunarodni instruktor Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) i Zoran Ognjanović, kandidat za međunarodnog instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC).

Na edukaciji su sudjelovali sljedeći med.tehničari/sestre: Goran Ismajlovski, med.teh., Lidija Horvat, bacc. med. sestra, Viktorija Benčić, med.sestra, Anita Kadrijević, bacc. med. sestra  i Nikola Milešić, med.teh. te vozači Tomislav Babić, Antun Mališa, Igor Ljubić, Benjamin Županić, Kristijan Lončar i Danijel Vrhovec. 

Stranice