Aktualnosti

Za izniman stručni doprinos timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, za doprinos sigurnosti građana i promicanju povjerenja između liječnika, pacijenata i njihovih obitelji, za stručnu edukaciju osoblja iz tima te za stalnu profesionalnu uključenost u podizanju kvalitete liječničke usluge u Varaždinskoj županiji u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći liječnici: Ivanka Kotinik, dr.med.spec., Ivan Bunjevac, dr.med., Anđela Simić, dr.med. i Renata Nikolić, dr.med.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom zbrinjavanju hitnih pacijenata i doprinosu sigurnosti građana na području Varaždinske županije u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći medicinski tehničari/sestre: Nikola Petrinec, med.teh., Zoran Žeželj, med.teh., Ankica Ferčak, med.sestra i Dražen Hrg, med.teh.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom sudjelovanju u zbrinjavanju pacijenata i kvaliteti  rada u  Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći vozači:  Vlado Hrgar, Zvonimir Petrinjak, Vlado Halec i  Ivica Pavlić.

 

Ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić je u srijedu, 12. prosinca 2012., posjetio Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije. Uvjerivši se u funkcionalnost mreže hitne medicinske službe u Varaždinskoj županiji te pohvalivši rad Zavoda, ministar zdravlja istaknuo je potrebu daljnje regionalne suradnje kako bi se pacijentima pružila što kvalitetnija hitna medicinska usluga. „Uključivanje svih strana omogućuje unaprjeđenje zbrinjavanja hitnih pacijenta na nacionalnoj razini, pri čemu zajednički interes podrazumijeva prevladavanje pojedinačnih“ – zaključio je prof. dr. sc. Rajko Ostojić.
(izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU)

U Varaždinu je 12. prosinca 2012. održan  I. Regionalni sastanak zavoda za hitnu medicinu koji je okupio ravnatelje, medicinske voditelje, pravnike i zdravstvene djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Središnja tema spomenutog sastanka bila je medicinska dokumentacija u djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe i njezini pravni aspekti. Medicinska dokumentacija je dokument o zdravstvenom stanju pacijenta koji omogućava postavljanje dijagnoze i odabir načina liječenja te je dokaz slijeda provedenih postupaka. Mnogobrojni su razlozi potrebe pravilnog ispunjavanja medicinske dokumentacije jer, naglasila je zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda, „sve što nije dokumentirano nije ni učinjeno“. Ona je temelj zdravstveno statističkih izvješća, indikator kvalitete rada, služi za praćenje troškova liječenja, ali i kao baza podataka za znanstvena istraživanja – izjavila je dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda.
S pravnim aspektima vođenja medicinske dokumentacije, poput prava pacijenta na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju, ali i na pravo trećih osoba na uvid u medicinsku dokumentaciju, zatim s propisima kojima se uređuje dužnost vođenja, sadržaj i čuvanje tajnosti podataka medicinske dokumentacije, kao i s posljedicama nepridržavanja navedenih dužnosti, prisutne su upoznali viši stručni savjetnik za pravne poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vedran Drljača, dipl. iur. te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Jasminka Begić, dipl. iur.
(izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU)

Stranice