Aktualnosti

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije sukladno čl. 111. stavku 1. podstavku 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 71/10,  139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12 i 144/12) pokrenuo je postupak uspostave uvjeta za obavljanje djelatnost obrazovanja zdravstvenih radnika, građana i drugih službenih osoba iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
Dana 07. svibnja 2013. godine Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske pregledalo je prostor i opremu te je utvrdilo da Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije ispunjava uvjete za obavljanje nastave iz područja hitne medicine.
Sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije je pokrenuo postupak za uspostavu uvjeta za obavljanje nastave iz područja hitne medicine, kao jedne od predviđenih mjera procesa nacionalne reforme HMS po modelu cjelovitog županijskog umreženog sustava s krovnom stručnom zdravstvenom ustanovom, Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, a kako bi se riješilo pitanje neujednačenog stanja educiranosti (nepostojanje edukacije).
Dana 09. svibnja 2013. godine u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, Ispostava Ludbreg, ravnateljica, predsjednica Stručnog vijeća  i liječnici koji će sudjelovati u obavljanju nastave iz područja hitne medicine, obratili su se medijima i prezentirali su opisanu novost u poslovanju Zavoda. Okončanjem ovog postupka Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i Hrvatski zavod za hitnu medicinu započeli su realizaciju zajedničkog cilja, obavljanja  djelatnosti sudjelovanja u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provođenja stručnih i znanstvenih istraživanja iz područja hitne medicine te organizacije i sudjelovanja u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na području Varaždinske županije.

Dana 26. travnja 2013. godine Hrvatski Sabor je izglasao i proglasio 30. travnja “Nacionalnim danom hitne medicinske službe”.
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obilježio je Nacionalni dan hitne medicinske službe u Gradu Ivancu na lokaciji Trga hrvatskih ivanovaca, u Gradu Ludbregu na lokaciji Trga Svetog Trojstva, u Gradu Novom Marofu na lokaciji Trga hrvatske državnosti  i u Gradu Varaždinu na lokaciji Trga kralja Tomislava, s početkom u 12,00 sati na način da je građanima omogućeno upoznavanje s opremom vozila hitne medicinske pomoći, mjerenje tlaka, šećera i saturacije kisika.
Kao dio ekipe HMP  u Gradu Ludbregu nalazio  se i zamjenik ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Stjepan Čusek, dr.med. spec. hitne medicine i opće medicine.
Kao dio ekipe HMP u Gradu Ivancu nalazio se i Glavni tehničar Zavoda za hitnu medicinu Zoran Ognjanović, med.teh.
Kao dio ekipe HMP u Gradu Novom Marofu nalazila se koordinatorica Ispostave Novi Marof Anđela Simić, dr.med. Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.
“Obilježavanje dana hitne medicinske službe pomoglo bi u senzibilizaciji javnosti o razumijevanju i funkcioniranju sustava hitne službe što bi zasigurno imalo pozitivan utjecaj na cjelokupnu reformu i sustav djelovanja hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj, a bila bi to i simbolična gesta podrške svim djelatnicima hitne službe koji nesebično i predano obavljaju ovu zahtjevnu javno zdravstvenu djelatnost.
Hitna medicinska služba zbrinjava stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje pojedinca ili zajednice. U 21 županijskom zavodu za hitnu medicinu sveukupno ima 919 timova hitne medicinske službe s 2.815 radnika, od kojih je 627 doktora medicine, 1.314 medicinskih sestra – medicinskih tehničara i 874 vozača.” objavio je na svojoj web stranici Hrvatski zavod za hitnu medicinu povodom prijedloga odluke o proglašenju spomenutog dana.

Dani „Otvorenih vrata“  u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije određuju se sa svrhom informiranja stanovništva Varaždinske županije, odnosno korisnika hitne medicinske pomoći, o  Upravi Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije s ciljem suradnje i pomoći u ostvarivanju njihovih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge.
Dani „Otvorenih vrata“ Zavoda za hitnu medicinu određuju se svakog trećeg četvrtka u mjesecu tijekom  cijele kalendarske godine i to prijepodne u razdoblju od 8 do 10 h i poslijepodne od 14 do 16,  na lokaciji sjedišta Zavoda za hitnu medinu Varaždinske županije, Franje Galinca bb, Varaždin, I.kat, Ravnateljstvo. Građani mogu u unaprijed određeno vrijeme doći na razgovor ili  se obratiti putem telefona (042) 262-287.

 

Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije sudjeluje u Tv emisiji „TV Ordinacija VTV-a“ te donosi prikaz prve pomoći i samopomoći do dolaska hitne medicinske pomoći

 

01. ožujka obilježava se Dan civilne zaštite. U Varaždinu je tim povodom održana svečana sjednica Stožara zaštite i spašavanja te zapovjedništva Civilne zaštite na području Grada Varaždina i Varaždinske županije.  Na svečanoj sjednici je istaknuto da je Varaždinska županija prva donijela plan zaštite i spašavanja te sve bitne dokumente, obavila edukaciju i  niz vježbi na terenu.
U Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije dodijeljene su zahvalnice onima koji su se posebno istaknuli na području zaštite i spašavanja, a to su: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Klub podvodnih aktivnosti Drava, Stručni suradnik u DUZS - Josip Hrženjak i HGSS Stanica Varaždin.
(Izvor: Varaždinske županija)

Dana 15.12.2012. godine izvedena je vježba spašavanja te evakuacije neozlijeđenih i ozlijeđenih stanara iz deseterokatne zgrade u Zagrebačkoj 17, u Varaždinu. Simulacija evakuacije izvedena je zbog pretpostavke urušavanja stepeništa i lifta u stambenoj zgradi. Pretpostavka od koje se polazi je da su urušeni svi ulazi u zgradu  te da je potrebno što brže evakuirati ozlijeđene i neozlijeđene stanare.
U vježbi je sudjelovalo 14 pripadnika HGSS-a Varaždin, Interventna policija na osiguranju oko zgrade i Hitna pomoć za preuzimanje ozlijeđenih. Vježba evakuacije i spašavanja trajala je ukupno 33 minute. Analiza vježbe nakon njenog završetka pokazala je da su varaždinski spasioci spremni za djelovanje u urbanim područjima za vrijeme potresa i drugih kriznih stanja nepredviđenih rušenja zgrade.

Za izniman stručni doprinos timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, za doprinos sigurnosti građana i promicanju povjerenja između liječnika, pacijenata i njihovih obitelji, za stručnu edukaciju osoblja iz tima te za stalnu profesionalnu uključenost u podizanju kvalitete liječničke usluge u Varaždinskoj županiji u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći liječnici: Ivanka Kotinik, dr.med.spec., Ivan Bunjevac, dr.med., Anđela Simić, dr.med. i Renata Nikolić, dr.med.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom zbrinjavanju hitnih pacijenata i doprinosu sigurnosti građana na području Varaždinske županije u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći medicinski tehničari/sestre: Nikola Petrinec, med.teh., Zoran Žeželj, med.teh., Ankica Ferčak, med.sestra i Dražen Hrg, med.teh.

Za izniman doprinos stručnom i odgovornom sudjelovanju u zbrinjavanju pacijenata i kvaliteti  rada u  Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2012. godini pohvaljeni su sljedeći vozači:  Vlado Hrgar, Zvonimir Petrinjak, Vlado Halec i  Ivica Pavlić.

 

Ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić je u srijedu, 12. prosinca 2012., posjetio Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije. Uvjerivši se u funkcionalnost mreže hitne medicinske službe u Varaždinskoj županiji te pohvalivši rad Zavoda, ministar zdravlja istaknuo je potrebu daljnje regionalne suradnje kako bi se pacijentima pružila što kvalitetnija hitna medicinska usluga. „Uključivanje svih strana omogućuje unaprjeđenje zbrinjavanja hitnih pacijenta na nacionalnoj razini, pri čemu zajednički interes podrazumijeva prevladavanje pojedinačnih“ – zaključio je prof. dr. sc. Rajko Ostojić.
(izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU)

U Varaždinu je 12. prosinca 2012. održan  I. Regionalni sastanak zavoda za hitnu medicinu koji je okupio ravnatelje, medicinske voditelje, pravnike i zdravstvene djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Središnja tema spomenutog sastanka bila je medicinska dokumentacija u djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe i njezini pravni aspekti. Medicinska dokumentacija je dokument o zdravstvenom stanju pacijenta koji omogućava postavljanje dijagnoze i odabir načina liječenja te je dokaz slijeda provedenih postupaka. Mnogobrojni su razlozi potrebe pravilnog ispunjavanja medicinske dokumentacije jer, naglasila je zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda, „sve što nije dokumentirano nije ni učinjeno“. Ona je temelj zdravstveno statističkih izvješća, indikator kvalitete rada, služi za praćenje troškova liječenja, ali i kao baza podataka za znanstvena istraživanja – izjavila je dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda.
S pravnim aspektima vođenja medicinske dokumentacije, poput prava pacijenta na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju, ali i na pravo trećih osoba na uvid u medicinsku dokumentaciju, zatim s propisima kojima se uređuje dužnost vođenja, sadržaj i čuvanje tajnosti podataka medicinske dokumentacije, kao i s posljedicama nepridržavanja navedenih dužnosti, prisutne su upoznali viši stručni savjetnik za pravne poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vedran Drljača, dipl. iur. te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Jasminka Begić, dipl. iur.
(izvor: HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU)

Stranice